Vinderstrategi
- 11/03/15


Få stærkere kort på hånden inden for strategiarbejde!
Dansk Agroindustri tilbyder i samarbejde med Vinderstrategi A/S foreningens medlemmer fordelagtige strategiske ydelser med særlig gode rabatter helt op til kr. 15.000,00 pr. ydelse. Baggrunden for dette branchesamarbejde er et behov for at være endnu skarpere indenfor strategiarbejde.
Medlemmerne tilbydes:
 • Fagstærk og branchekyndig rådgivning og sparring omkring det strategiske arbejde på såvel bestyrelses-, direktions- og ledelsesniveau. Sparringen varer 2-3 timer, er uden beregning og har en værdi af kr. 15.000,00 + moms.
Af mulige emner kan nævnes:

Strategi- og forretningsplan
Særlige strategiske udfordringer som fx
 • Nye strategiske mål og ambitioner
 • Branchens attraktivitet og indtjeningspotentiale
 • Identificering af forandringsbehov og væsentlige udfordringer
 • Værdikædeanalyse og fokus på kernekompetencer
 • Fravalg og tilvalg samt prioriteringen heraf
 • Håndtering af kompleksitet
 • ”Klargøring” til salg eller generationsskifte
Læs mere her: http://vinderstrategi.dk/strategiarbejde/strategiydelser/strategisk-raadgivning-og-sparring/
 
 • Elektronisk VindervirksomhedsTjek™ danner basis for, en indikation (trafiklysindikation) på, hvorvidt virksomheden er en vindervirksomhed®, er godt på vej til at blive en vindervirksomhed®, eller om det kræver ekstra arbejde at blive en vindervirksomhed® samt en række konkrete anbefalinger til det videre strategiske arbejde. Investeringen består af et fast beløb kr. 1.950,00 ekskl. moms og et deltagerbeløb kr. 375,00 ekskl. moms – tilbuddet består i, at første deltager er uden beregning (værdi kr. 375,00 + moms)
Læs mere her:  http://vinderstrategi.dk/strategiarbejde/strategiydelser/vindervirksomhedstjek/
 • Elektronisk StrategiTjek™ tager en temperaturmåling på niveau, retning og hastighed for det strategiske arbejde i virksomheden sætter fingeren på de umiddelbare strategiske punkter der skal tages fat i. Det betyder medlemsvirksomheden får et klart billede af hvor skarp eller uskarp den nuværende strategi er, Indsigt i gruppens enighed og eventuelle uklarheder i relation til virksomhedens strategi, overblik af styrker og forbedringsmuligheder samt baggrundsmateriale til det videre strategiske arbejde. Investeringen består af et fast beløb kr. 16.750,00 ekskl. moms og et deltagerbeløb kr. 1.800,00 ekskl. moms – tilbuddet består i, at første deltager er uden beregning (værdi kr. 1.800,00 + moms)
Læs mere her: http://vinderstrategi.dk/strategiarbejde/strategiydelser/strategitjek/
 • Elektronisk BestyrelsesTjek™ foretager en vurdering af niveau, retning og hastighed for bestyrelses virke som værdiskaber. Regelmæssig evaluering af bestyrelsen hjælper virksomheden med at sikre, at den værdi der skabes for virksomheden igennem en bestyrelse hele tiden udvikles og maksimeres. BestyrelsesTjek™ hjælper virksomheden med netop dette, ved at skabe fundamentet for bestyrelsens udvikling. BestyrelsesTjek™ tilbydes i to udgaver – en basisudgave (100 % elektronisk) og en udvidet udgave, der inkluderer facilitering af slutresultatet. Dette giver jer mulighed for at vælge netop den udgave, der passer bedst til jeres behov. Investeringen består af enten basisudgave kr. 30.000,00 (første år)/ kr. 15.000,00 (efterfølgende år) ekskl. moms eller udvidet udgave med facilitering af slutresultat kr. 50.000,00 (første år)/ kr. 25.000,00 (efterfølgende år) ekskl. moms - tilbuddet består i 10 % rabat (værdi kr. 3.000,00/ kr. 5.000,00 + moms)
Læs mere her: http://vinderstrategi.dk/strategiarbejde/strategiydelser/bestyrelsestjek/
 
Vinderstrategi A/S er et strategihus med særlig stor viden og erfaring indenfor fødevareklyngen bl.a.
 • Generel stor erfaring, indsigt og forståelse omkring landbrug opbygget gennem mange år
 • Udarbejdet brancheanalysen ”Maskinhandleren i år 2020” i samarbejde med Dansk Maskinhandlerforening
 • Bidraget til strategiarbejde i mindst 15 maskinhandlerforretninger heraf de største forretninger i Danmark
 • Inden for de sidste år besøgt nogle af verdens største producenter af landbrugsmaskiner i bl.a. USA Strategisk rådgiver for en række godser og større landbrug
 • Arbejdet med strukturudvikling inden for Dansk Landbrug gennem arbejde med fx Landbrug & Fødevarer, Fan Milk International A/S, Kopenhagen Fur, Gartneriet Thoruplund A/S m.fl.
 • Løbende skrevet artikler om Dansk Landbrug i førende magasiner og aviser
 
Vinderstrategi A/S er kendt for at være større virksomheder og vækstvirksomheders mest attraktive strategiske rådgiver. De leverer målrettede vinderstrategier gennem strategisk rådgivning og sparring på topledelsesniveau og i samarbejde med modige, ambitiøse og viljestærke virksomhedsledere. Dermed sikres dokumenterbar værdiskabelse for hver enkelt vindervirksomhed®. Deres mission er at yde en unik strategisk sparring på direktions- og bestyrelsesniveau, herunder udfordre, diskutere, facilitere og inspirere til vindervirksomheders strategi.
Ord omsættes til handling ved at Vinderstrategi A/S skaber:
 • Vindervirksomheder sammen med kunderne, da hjerne, hjerte og masser af erfaring altid kombineres!
 • Gennemsigtighed og et stærkt beslutningsgrundlag, da der sikres en rød tråd i strategiarbejdet.
 • Skræddersyede strategiske analyser og intentioner til praktiske handleplaner, der virker og giver værdi for interessenterne, da der anvendes unikke modeller og værktøjer.
Du vil opleve en rådgivning med kant, og du får kvalificerede forslag, udspil - og modspil, ny viden, inspiration og ikke mindst uafhængige vurderinger. Det er endvidere Vinderstrategi A/S´ ambition at tilføre kompetencer til strategiarbejdet i virksomheden, så virksomheden selv kan løse en række strategiske opgaver fremadrettet.
Læs mere om Vinderstrategi A/S og se referenceudtalelser på www.vinderstrategi.dk.
Du kan få mere information om samarbejdet ved at kontakt Dansk Agroindustri, Direktør Allan Pedersen på telefon 51 67 15 26 eller E-mail ape@lf.dk eller Vinderstrategi A/S, Direktør Sanne Markwall på telefon 21 73 51 53 eller E-mail sanne@vinderstrategi.dk

Læs Brancheaftale - strategisparring - her.
Læs Faktaark - her

Tilbage til oversigten

 

Vil du vide mere?

Kontakt Dansk Agroindustris sekretariat:
Direktør Claus Hermansen
tlf. 3339 4251
clhe@lf.dk
 

 
Danish Agro Industry
Axeltorv 3 • DK-1609 København V • Phone: 3339 4251 •
E-mail: clhe@lf.dk