Seminar for medlemmer af DAI
- 07/09/15

Har du en strategi, der giver dig konkurrencefordele, og overholder du konkurrencereglerne?


Det er to centrale spørgsmål til dig som leder af virksomheden. DAI inviterer medlemmer til et eksklusivt formiddagsseminar, der vil give dig brugbart input til disse vigtige emner.
 
Brud på konkurrencereglerne kan have alvorlige konsekvenser for din virksomhed. For at undgå, at din virksomhed utilsigtet overtræder reglerne, vil L&Fs chefjurist Charlotte Bigum Lynæs fremhæve essensen af den nye vejledning fra Konkurrence- og Forbruger- styrelsen.
 
En gennemarbejdet strategi, der implementeres og løbende justeres er essentiel for vækst og konkurrencefordele. Vinderstrategi A/S har specifik erfaring indenfor landbrugsbran- chen, og strategiekspert Mikael Vest vil holde et spændende indlæg om strategi i vinder- virksomheder, baseret på flere af branchens udfordringer. Hør også mere om muligheder- ne i den fordelagtige brancheaftale mellem Vinderstrategi A/S og DAI.

PROGRAM 
9.00 –  9.30   Morgenmad, kaffe og the 
9.30 –  9.45   Velkomst og introduktion v. Allan Pedersen
9.45 –  10.45  Konkurrencevejledning v. jurist Charlotte Bigum Lynæs
10.45 – 11.00 Pause
11.00 – 12.00 Strategi i vindervirksomheder v. Mikael Vest, Vinderstrategi A/S
12.00 – 12.15 Opsamling og afrunding v. Allan Pedersen
12.15 – 13.00 Frokost med kig til bølgen blå

 
PRAKTIK
Tid:                  21. oktober 2015

Sted:               Hotel Kolding Fjord Fjordvej 1546000 Kolding
 
lgruppe:    Ledelsen i DAIs medlemsvirksomheder

Tilmelding:  Til Anne Jessing (aje@lf.dk) senest den 5. oktober 2015.
Seminaret finansieres via jeres kontingent og er dermed gratis for 2 personer pr. virksomhed.

Invitationen kan desuden ses her.

Læs mere om Vinderstrategi A/S her: http://www.vinderstrategi.dk

Tilbage til oversigten

 

Vil du vide mere?

Kontakt Dansk Agroindustris sekretariat:
Direktør Claus Hermansen
tlf. 3339 4251
clhe@lf.dk
 

 
Danish Agro Industry
Axeltorv 3 • DK-1609 København V • Phone: 3339 4251 •
E-mail: clhe@lf.dk