CowConnect


  • Cloudbaseret vejesystem
  • Sync på tværs af enheder
  • Auto import/eksport DMS/PC/blander
  • Driftssikker og altid up-to-date
 
Adresse:
Postnr/By
Telefon:
Fax:
E-mail:
Hjemmeside:

Produkter


Egenproduktion

Forhandler af

Vil du vide mere?

Kontakt Dansk Agroindustris sekretariat:
Direktør Claus Hermansen
tlf. 3339 4251
clhe@lf.dk
 

 
Danish Agro Industry
Axeltorv 3 • DK-1609 København V • Phone: 3339 4251 •
E-mail: clhe@lf.dk