WildDetect ApS


WildDetect producerer følgende produkter: Detektering af fugle via artsbestemmelse og intelligent bortskræmning via integrerbare enheder (højtaler, med unik bortskræmningslyde betinget af fugleart). Derudover mulighed for at gøre mekaniske ting som gaskanoner mv. intelligent. Derved opnås en langtidsvirkning på fuglebekæmpelse idet variation er nøgleordet til langvarig effekt. Enheden fjernstyres via app og der opsamles data på aktivitet.
 
Adresse:
Postnr/By
Telefon:
Fax:
E-mail:
Hjemmeside:
Agro Food Park 13
8200 
+45 4025 6505

ksk@wilddetect.com
https://www.wilddetect.com/da/

Produkter


Egenproduktion

Forhandler af

Vil du vide mere?

Kontakt Dansk Agroindustris sekretariat:
Direktør Claus Hermansen
tlf. 3339 4251
clhe@lf.dk
 

 
Danish Agro Industry
Axeltorv 3 • DK-1609 København V • Phone: 3339 4251 •
E-mail: clhe@lf.dk