Daugaard Elektronik ApS


Animan 1, 2 og 3

Animan serien var firmaets første produkt, et komplet separat system, solgt direkte til slutbrugere såsom landmænd. Inkluderede solpaneler, batterier, højtalere, lydbibliotek og egen kontrolboks.

Awards

Allerede i 2012 vandt virksomheden Agro Business Parks innovationskonkurrence, blev hædret med tre stjerner af News of Europe, og blev tildelt førstepladsen i markkategorien i Agromek, Nordeuropas største agro messe.

Ny fokuseret strategi

Siden har vi ændret vores målgruppestrategi fra B2C til B2B markedet. Vores kernekompetencer er vores detektionsevner, vores dybtgående viden om skræmmeværktøjer og vores store lydbibliotek med skræmmeoptagelser. Nu tilbyder vi løsninger til alle skræmmeværktøjsudbydere, og gør deres sortimenter mere effektive med BirdAlert® – detektionsboksen og kontrolappen.

Et større marked og efterspørgsel efter BirdAlert®

Mange flere kan drage nytte af vores produktydelser. Vi ser flere muligheder, både geografisk og mht. til sektorer. Fødevare – og medicinalindustrien, minkfarme, økologisk dyrehold, dyrkning af højværdiafgrøder såvel som tidlige sæsonafgrøder vil i mange tilfælde med stor fordel kunne investere i BirdAlert®.

Vi har forventning om at kunne inkludere flere skræmmeværktøjer og flere arter i den fremtidige udvikling af BirdAlert® konceptet. Til en start vil vi fokusere på de europæiske lande, men potentielt vil BirdAlert® kunne hjælpe overalt, hvor fugle giver mennesker problemer.

 
Adresse:
Postnr/By
Telefon:
Fax:
E-mail:
Hjemmeside:
Banegårdsvej 9A
8660 Skanderborg
+45 6141 9143

rhp@wilddetect.com
www.wilddetect.com

Produkter


Egenproduktion

Forhandler af

Vil du vide mere?

Kontakt Dansk Agroindustris sekretariat:
Direktør Claus Hermansen
tlf. 3339 4251
clhe@lf.dk
 

 
Danish Agro Industry
Axeltorv 3 • DK-1609 København V • Phone: 3339 4251 •
E-mail: clhe@lf.dk