Cormall A/S


Maskinfabrikken Cormall A/S har de sidste 50 år udviklet, produceret og solgt maskiner til landbrug i det meste af verden.
 
Adresse:
Postnr/By
Telefon:
Fax:
Hjemmeside:
Tornholm 3
6400 Sønderborg
74 48 61 11
74 48 61 20
www.cormall.dk

Produkter


Egenproduktion

Forhandler af

Fodermixer
Genbrugsmixer
Halmsnitter
Halmsilo
Hammermølle
Halm industri anlæg
Bio energi anlæg

Vil du vide mere?

Kontakt Dansk Agroindustris sekretariat:
Direktør Claus Hermansen
tlf. 3339 4251
clhe@lf.dk
 

 
Danish Agro Industry
Axeltorv 3 • DK-1609 København V • Phone: 3339 4251 •
E-mail: clhe@lf.dk