Medlemsskab

Som medlem kan optages virksomheder med fast forretningssted i Danmark, der som en væsentlig del producerer maskiner, redskaber eller udstyr til landbruget, grovvareindustrien o.lign.

Vedtægter

Ansøgningsskema  

 

Vil du vide mere?

Kontakt Dansk Agroindustris sekretariat:
Direktør Claus Hermansen
tlf. 3339 4251
clhe@lf.dk
 

 
Danish Agro Industry
Axeltorv 3 • DK-1609 København V • Phone: 3339 4251 •
E-mail: clhe@lf.dk