Mission:


Dansk Agroindustri skaber synlighed og bedre forhold for foreningens medlemmer gennem vidensdeling, indflydelse og afsætningsfremme.

Visioner:

  • Samle branchen og sikre samfundsmæssig indflydelse, profilering og synlighed
  • Fremme gode kollegiale forhold og være medlemmernes netværk i agroindustrien
  • Af medlemmerne opleves som det naturlige sted at søge og modtage information omkring brancherelaterede emner.
  • Sikre foreningens udvikling ved at gennemføre relevante aktiviteter, der fastholder nuværende og tiltrækker nye medlemmer
  • Skabe værdi for medlemmerne på en konkurrencedygtig måde
  • At Agromek fortsat udvikles som en samlet national såvel som international anerkendt udstilling.

 

Vil du vide mere?

Kontakt Dansk Agroindustris sekretariat:
Direktør Claus Hermansen
tlf. 3339 4251
clhe@lf.dk
 

 
Danish Agro Industry
Axeltorv 3 • DK-1609 København V • Phone: 3339 4251 •
E-mail: clhe@lf.dk