Aktiviteter

DAI har løbende over året forskellige tilbud til medlemsvirksomhederne i forhold til at deltage på konferencer, temamøder og i netværk.
 
DAI-medlemmerne kan tilmelde sig to markedsrettede netværk med fokus på hhv. Kina og Rusland. DAI driver ligeledes et netværk målrettet producenter af biomassekedler. Herudover kan medlemmerne deltagelse i hhv. et netværk udbudt af Landbrug & Fødevarer med  Afrika som omdrejningspunkt samt et netværk, der har fokus på Eksportkredit Fondens muligheder.
 
DAIs medlemmer indbydes årligt til Generalforsamling som ligeledes indeholder både faglige og sociale elementer.
 
Kontakt sekretariatet for nærmere information.
 


Vil du vide mere?

Kontakt Dansk Agroindustris sekretariat:
Direktør Claus Hermansen
tlf. 3339 4251
clhe@lf.dk
 

 
Danish Agro Industry
Axeltorv 3 • DK-1609 København V • Phone: 3339 4251 •
E-mail: clhe@lf.dk