Dansk Agroindustri (DAI) har i 100 år været en stærk brancheforening for virksomheder, der leverer maskiner og udstyr til landbruget og tilstødende erhverv.

Medlemskredsen består af knap 100 virksomheder, der har specialiseret sig i landbrugsmaskiner, maskiner til fødevareindustrien, staldudstyr, udstyr til gylle- og kornhåndtering samt bioenergi.

DAI er medlem af af erhvervsorganisationen Landbrug & Fødevarer (L&F) og ejer sammen med L&F udstillingen Agromek.
 

Vil du vide mere?

Kontakt Dansk Agroindustris sekretariat:
Direktør Claus Hermansen
tlf. 3339 4251
clhe@lf.dk
 

 
Agroindustriens Vækstpanel Slutrapport

Den 12. oktober 2016 blev slutrapporten for Agroindustriens Vækstpanel offentliggjort i forbindelse med afleveringen til Erhvervs- og vækstministeren.


Læs rapporten her.

KJ Klimateknik A/S

Med udgangspunkt i kompetent rådgivning og 30 års erfaring hjælper vi svineproducenter og andre kunder i fødevareklyngen med at optimere deres forretning. Dette gør vi gennem udvikling, produktion og levering af ventilations- klima- og elektronikløsninger samt fodringsystemer.

SKOV A/S

SKOV A/S er førende på det internationale marked for klimastyring og produktionsovervågning til animalsk produktion. Vi har nået denne position, fordi vi sikrer producenterne de mest moderne og konkurrencedygtige totalløsninger. Vi tilpasser systemerne individuelt, så vores kunder kan udnytte de lokale klima- og produktionsforhold til at opnå de bedst mulige produktionsresultater. Vores vision er: Globalt at være den største og mest anerkendte leverandør af klimaløsninger og farm management til animalsk landbrugsproduktion, som sikrer optimale betingelser for dyr, mennesker og miljø.

Vi bruger en væsentlig del af vores omsætning på produktudvikling. Vi har tæt kontakt med producenter, uddannelses- og forskningsinstitutioner samt andre samarbejdspartnere over hele verden. Herigennem får vi masser af viden og ideer, som vi omsætter til konkurrencedygtige systemer og komponenter.

TwinHeat

TwinHeat A/S er en 100 % dansk producerende virksomhed, som startede i 1980 i Viborg med at udvikle biobrændselsanlæg, som et alternativ til fyringsolie.

Op gennem årene har TwinHeat udviklet et bredt program af Biobrændselsanlæg samt fuldautomatiske silosystemer. Anlæggene spændte fra kompakte anlæg på 10kW, til mindre industrianlæg på op til 250kW.

TwinHeat ejes i dag af Esben Pedersen og Søren Vasegaard, som har udvidet produktudbuddet samt optimeret produkterne.

TwinHeat afsætter sine produkter på det danske marked via grossister og installatører, og i udlandet igennem importører og agenter.

 

Reno A/S

Fabrikation af RENO Højtryksrenser, Reno Kompressorer og FF Kompressorer. Reno A/S er din førende servicepartner med speciale i servicering og montering af trykluftanlæg.Vi servicerer 24 timer i døgnet og har 16 montører fordelt i hele Danmark.

ACO Funki A/S

ACO FUNKI A/S Effektive løsninger til den moderne svineproduktion. ACO Funki er en dansk virksomhed med mere end 75 års erfaring. Vi er en del af den verdensomspændende ACO koncern, hvilket sikrer det optimale grundlag for produktion og levering af kvalitetsprodukter til svineproduktionen verden over. Vores mission er at sikre den bedste dyrevelfærd, det bedste arbejdsmiljø og den bedste indtjening for moderne svineproducenter. Alle vores produkter lever op til de skrappe krav, der i dag stilles for at opnå succes inden for svineprouktionen. Vores løbende produktnyheder har i mange år været med til at sætte standarden indenfor fodringsteknologi og stisystemer til den moderne svinestald. ACO Funki arbejder målrettet på at have den bedste kvalitet og de mest gennemtænkte systemer på markedet og leverer komplette løsninger inden for inventar, tør- og vådfodring, krybber, ventilation og gulvsystemer.

JH Agro A/S

JH Agro har siden starten i 1983 arbejdet med salg, service og reparation af fodrings- og udmugningsanlæg, gyllepumper, omrørere, siloer og snegle m.m.
Vi har forhandling af førende produkter, så vi kan altid tilbyde dig den løsning, du har brug for.
Virksomheden udvikler, producerer og markedsfører desuden egne staldmekaniserings- og miljøløsninger. 

Clena High Pressure Systems A/S

Clena High Pressure Systems A/S har over 37 års erfaring i produktion og udvikling af højtryksrensnings- systemer til den professionelle bruger indenfor landbrug, industri og skibsfart. Clena har et bredt forhandlernet og eksporterer til over 25 lande.

Viking Genetics

VikingGenetics tilbyder mælkeproducenter gener, der sikrer balancen mellem produktion og sundhed, hvorved en succesfuld mælkeproduktion sikres. 

W. DOMINO A/S

Maskinfabrik med speciale i fremstilling af foderautomater, udmugningsanlæg til svine- og kvægstalde. Staldkoncept med sorteringsvægt for slagtesvin i storstier.

Farmdroid

Farmdroid er en markrobot, som hjælper landmænd og planteavlere med at reducere omkostninger til såning og renholdelse af afgrøder. 

One2Feed A/S

One2Feed er et dansk udviklet og produceret fuldautomatisk komplet fodringssystem. Det er baseret på driftsikker teknologi, de bedste og mest robuste materialer og funktionelle kvalitetskomponenter, der har bevist deres pålidelighed, og som kræver minimalt vedligehold.

Systemet har været i produktion siden 2008, og sparer hver dag professionelle kvægbrugere over hele verden for besvær og mange timers arbejde.One2Feed sikrer ensartede foderblandinger, minimerer spild og bidrager til at skabe overskud på kvægbrugerens bundlinje og i hans hverdag. Det er vi stolte af, men vi er endnu mere stolte af, at vores kunder gerne står frem og anbefaler One2Feed.

Telesence Europe

Telesence Europe
Vi måler temperatur og fugtighed med trådløse sensorer

Agro Food Park 15
8200  Århus N
Tlf. +45 2197 6700

 

FieldSense

FieldSense er en online platform til dataanalyse, der hjælper landmænd med at optimere deres produktion med satellitbilleder, vejrdata og andre værktøjer til præcisionslandbrug

Assentoft Silo A/S

Assentoft Silo A/S er leverandør af gastætte stålsiloer og tilhørende transportanlæg for effektiv håndtering og opbevaring af korn og kernemajs. Assentoft Silo står for hele processen - fra konsulentbesøg, over 3D projektering til montage og færdiggørelse af komplet anlæg. Vi forhandler og servicerer endvidere kornblæsere, kornsnegle, maleblandeanlæg m.v.

Fasterholt Maskinfabrik A/S

Fasterholt Maskinfabrik A/S er en topmoderne virksomhed, der i dag er Skandinaviens førende producent af vandingsmaskiner. Vores virksomhed er kendt for produkter af den højeste kvalitet, der garanterer stabilitet og driftssikkerhed i ethvert landbrug - stort som småt. Udover vandingsmaskiner producerer vi ligeledes balle- og skærebordsvogne

Cimbria A/S

Cimbria delivers efficient and controlled technology processes, equipment and plants for handling and storing crops while focussing on increasing quality and energy efficiency and improving cost effectiveness.

Andritz Feed & Biofuel A/S

ANDRITZ AG er en global østrigsk koncern, der udvikler og producerer teknologier, maskiner og hele fabriksanlæg til industrielt brug indenfor fire forskellige forretningsområder; Hydro, Metals, Pulp and Paper, Separation and Feed Technologies. Dette gør ANDRITZ til en af verdens førende leverandører indenfor specialdesignede anlæg, systemer og service til vandkraft, cellulose og papir, samt stål og andre specialiserede industrier så som fast/flydende filtrering og foder- og biomasseindustrien.

CowConnect

  • Cloudbaseret vejesystem
  • Sync på tværs af enheder
  • Auto import/eksport DMS/PC/blander
  • Driftssikker og altid up-to-date

Mølbro Production A/S

Mølbro Production A/S er blandt verdens førende producenter af sliddele til landbrugsmaskiner.

Vores kunder er grossister og forhandlere, samt virksomheder som producerer færdige maskiner og redskaber til landbruget.

 

KVK Hydra Klov

KVK Hydra Klov  er en moderne virksomhed, der udelukkende udvikler og producerer udstyr til klovpleje og klovbeskæring.

 

Agro Intelli ApS

Cutting-edge solutions for agriculture

Agro Intelligence ApS is an agricultural company within the agri-plant domain,

developing new technical solutions within sensor, automation and robotics.

Daltec A/S

Daltec er en familieejet virksomhed. Vi har specialiseret os i produktion af dansk fremstillede fodringsanlæg til fortrinsvis svineproduktionen. Vi har et bredt udvalg af trækstationer, optagere, foderkasser, doseringsenheder og styringer. Anlæggene findes i rørdimensionerne 38, 50.8, 60 og 63 mm.

FaunaPhotonics

We are a passionate and interdisciplinary group of engineers, data analysts and agriculture students working to develop better ways to monitor insects. Our team is developing cutting-edge optical remote sensing tools setting new standards for monitoring of insects. By combining scientific and engineering skills with the expertise of international partners we aim to ensure increased commercial availability of remote sensing technology in the agricultural sector, corporate R&D and scientific projects.
 

Kramp Danmark A/S

Kramp Danmark A/S leverer og producerer stærke og pålidelige dele og tilbehør til landbrugserhvervet.

JEMA AGRO A/S

JEMA AGRO udvikler, producerer og leverer den komplette transportløsning til korn, frø og andre granulater. Korn- og frøavlere ønsker anlæg til deres afgrøder, opbygget efter netop deres behov og svineavlere ønsker korn og foderstoffer opbevaret og håndteret under betryggende og effektive former. JEMA AGROs produktsortiment er resultatet af mere end 60 års erfaring og videreudvikling i samarbejde med vores kunder. JEMA AGRO er således i stand til via kvalitet og fleksibilitet hele tiden at holde sig på forkant med udviklingen. Salget sker via forhandlere til vore mange kunder i Danmark. I Europa og i den øvrige verden via agenter og samarbejdspartnere i de enkelte lande. Vore transportløsninger har opnået international anerkendelse for kvalitet, design og brugervenlighed. Alle standardmoduler kan sammensættes sådan, at man opnår individuelle løsninger, som opfylder den enkelte kundes behov og ønsker.

Jydeland Maskinfabrik A/S

Jydeland A/S er en velrenomeret familievirksomhed, der gennem generationer har leveret arbejdsbesparende maskiner til landbruget verden over. 
Jydeland A/S har gennem alle årene været innovativ og søgt de bedste, mest effektive og holdbare løsninger. Rundt omkring findes 25-30 årige maskiner fra Jydeland, der stadig benyttes dagligt.  
Køber du Jydeland, køber du kvalitet. 
Hvert produkt har en start og en udviklingsfase – og sådan var det også for den sidste nyudvikling, "BOBMAN". Da de første prototyper af BOBMAN var en realitet i 1999 var glæden og stoltheden fra de 2 brødre og indehavere, Flemming og Christian Gits Jensen stor. Siden har mange brugere verden over fået del af glæden.

 

Ikadan System A/S

Ikadan System er en innovativ leverandør af systemkomponenter i plast til moderne husdyrindretning.

Vi har gennem 20 år udviklet og markedsført Ikadan plastriste og modulopbyggede gulvsystemer til indretning af svinestalde med stor succes, og Ikadan Ultraflex Ristesystem sælges i dag i mere end 30 lande. Nytænkning og produktudvikling er nøgleord, som har været medvirkende til, at Ikadan System har succes som leverandør af staldinventar i plast.

CMN Maskintec A/S

CMN maskintec A/S er et dansk udviklings- og produktionsfirma indenfor landbrugs- og have/park-maskiner. Produktsortimentet er omfattet af følgende områder: Minimeret jordbehandling, direkte såning i kvælstoffikserende afgrøder, etablering af majs på kamme, mekanisk ukrudtsbekæmpelse i landbrugsafgrøder, total renholdelse af udyrkede arealer, afgrødebeskyttelse, kornhåndtering og produktudvikling

H.C.Petersen & Co's Eftf. A/S

HCP Danmark A/S er et selvstændigt salgsselskab i HCP Nordic

Vi leverer maskiner og redskaber til hele den professionelle grønne sektor. Det drejer sig om anerkendte mærker fra hele verden, som importeres til HCP i Krogager. Grindsted hvor de klargøres, tilpasses kundens ønsker og gennemgår en grundig kvalitetskontrol før de leveres til kunden.

Alle maskiner sælges gennem lokale forhandlere, der alle kan rådgive kunderne om køb af de rigtige maskiner til de specifikke behov.

Forhandlerne yder også kompetent service og leverer originale reservedele til maskinerne, så de altid fungerer optimalt.

Orla Hansen A/S

Orla Hansen A/S blev stiftet i 1986 af virksomhedens nuværende ejer og direktør, Orla Hansen. Virksomheden er i dag underleverandør til en række større industrivirksomheder både indenfor landbrug og industri. Orla Hansen A/S råder over et moderne og højteknologisk produktionsapparat med både svejserobotter og laserskærer. Dette gør virksomheden til en kompetent samarbejdspartner indenfor forarbejdning af rør, robotsvejsning samt pladearbejde. Vi eksporterer desuden staldinventar og siloer til hele verden med vægt på de europæiske markeder.

SKIOLD Jyden A/S

SKIOLD Jyden udvikler og sælger inventarløsninger til svine- og kvægproduktioner. SKIOLD Jyden har siden sin grundlæggelse i 1923 udviklet sine løsninger i et tæt samspil med landbruget og dets rådgivere, og SKIOLD Jyden er i dag en moderne og international virksomhed.

ALO Danmark A/S

Ålö er en af verdens førende leverandører af landbrugsmaskiner. Siden 1949 har vi udviklet og produceret frontlæssere af høj kvalitet under varemærkerne Quicke® og Trima® samt tilhørende redskaber under Original Implements™.

Søby Maskinaktieselskab

SØBY producerer transportanlæg til såvel små som store landbrug, så afgrøderne kan komme fra aflæsningssted til opbevaring i såvel plansilo eller rund silo.v

A/S Stenderup

Stenderup tilbyder et bredt sortiment af landsbrugs- og entreprenørmaskiner samt maskiner til havebrug.

Dan Egtved A/S

Dan Egtved A/S har siden 1922 produceret inventar til den danske mælkeproducent. Via firmaets stærke position på det danske marked er der skabt eksportomsætning til primært det nordeuropæiske marked. Produkttilbudet omfatter inventar, liggeunderlag, gangunderlag, gardin ventilation, kip-ovenlys, kalvehytter, drikkeløsninger og andet til kvæg- og hestestalde.

SKIOLD A/S

SKIOLD A/S blev stiftet i 1877 og fra årsskiftet 2012 er virksomhedens selskaber i Danmark, Sverige, Frankrig, Rusland, Polen, Australien og Kina blevet samlet under ét i SKIOLD Group for bedre udnyttelse af produktmæssige synergier og styrkelse af vores markedsposition som en af Europas førende leverandører af anlæg til kornhåndtering, foderproduktion samt fodrings- og staldklimasystemer. SKIOLD Group med hovedsæde i Sæby beskæftiger pt. 500 medarbejdere og har en samlet årsomsætning på DKK 560 mio.

LJM Lind Jensens Maskinfabrik A/S

Med over 50 års erfaring og vidtgående knowhow producerer og markedsfører LJM produkter af høj kvalitet med lang levetid. Dette kvalitetsniveau er kernen i den succes, som LJM har opnået gennem tiden, og det er lige netop produkter af høj kvalitet, som vi er og gerne vil forblive kendte for. Sideløbende med produkter man har tillid til, er det for LJM også vigtigt at have en organisation og systemer, som effektivt styrer alle processer og sammenhænge.

Washpower

Washpower arbejder målrettet med udvikling af produkter til professionel rengøring i landbrug og industri. Virksomheden producerer blandt andet vaskerobotter, højtryksrensere og kyllingehusvaskere. 

Harsø Maskiner A/S

Harsø Maskiner er en familievirksomhed med ca. 30 ansatte, der har specialiseret sig i gyllehåndtering.
 

GØMA

GØMA er en Skandinaviens største distributører af udstyr til håndtering af husdyrgødning og slam. 

Big Dutchman (Skandinavien) A/S

Big Dutchman (Skandinavien) A/S er specialiceret i computerstyrede male-blandeanlæg og udfodringsanlæg til grise. Vi har eksport til mere end 15 lande. Vores computere, der er udviklet i Vejen, er via vores Big Dutchman søsterselskaber eksporteret til mere end 80 lande. De seneste år er vi også begyndt at udvikle mekaniske dele, her skal specielt nævnes vores MBM-mølle, der er velegnet også til gastæt korn, samt vores tromlerenser der på en enkelt måde renser såvel sand og støv samt sten fra korn inden det forarbejdes i maleblande anlæggene.

He-Va Aps

Moderne jordbrugsproduktion kræver effektive og driftssikre maskiner med høj kapacitet. Det er vigtigere end nogen- sinde før, at redskaberne arbejder problemfrit på de travle dage i højsæsonen. Med et af de bredeste produkt- programmer indenfor jordbearbejdningsredskaber og frontlifte tilbyder HE-VA professionelle maskiner til alle bedrifts-størrelser. HE-VA\'s produktprogram udvikles kontinuerligt i tæt dialog med landbruget og forhandlere i mange lande, hvilket sikrer, at redskaberne hele tiden står i forhold til de aktuelle behov og dyrkningsmåder i landbruget og hos maskinstationer.

Gråkjær

Hos Gråkjær A/S får du automatisk adgang til et bredt spekter af kompetencer inden for moderne bygningskonstruktion. Mere end ca. 130 eksperter der hver især brænder for netop deres felt.
Ovenstående er din garanti for pertentlighed i alle byggeprojektets faser. Garanti for at din kommende bygning lever op til alle love og regulativer, at lokalerne producerer, lagrer og fungerer optimalt – og udvikles løbende, når behovene med tiden ændres.

 I Gråkjær A/S tænker vi nyt på en platform af gamle dyder. Troværdighed, ordholdenhed, udvikling og orden i tingene, er således fundamentale pejlemærker i vores daglige arbejde.

Det staldkoncept vi i dag arbejder ud fra, med standardiserede og præfabrikerede elementer, giver produktionssikkerhed på baggrund af et optimeret og gennemtestet byggeri.

Thyregod A/S

Thyregod A/S er en traditionsrig virksomhed som blev grundlagt tilbage i 1918 af  H.A. Norlyk. Thyregod A/S har i alle årene produceret og serviceret primært landbruget med maskiner og har gennem årene udviklet sig til en stærk medspiller på markedet.

Lely Nordic A/S

Virksomheden Lely, grundlagt i 1948, koncentrerer alle sine bestræbelser på at skabe en bæredygtig, rentabel og god fremtid for sine kunder inden for landbruget.
eden Lely, grundlagt i 1948, koncentrerer alle sine bestræbelser på at skabe en bæredygtig, rentabirksomheden Lely, grundlagt i 1948, koncentrerer alle sine bestræbelser på at skabe en bæredygtig, rentabel og god fremtid for sine kunder inden for landbruget.el og god fremtid for sine kunder inden for landbruget.

DAL-BO A/S

Udvikler og producerer redskaber til tromling, stubbearbejdning, pakning og såbedstilberedning inkl. såteknik.Gennem løbende produktudvikling søges den nuværende position som en af Danmarks førende producenter udbygget, ligesom der fortsat investeres i positionering på verdensmarkedet.

Ivar Haahr A/S

Mangler du effektiv ventilering, så er naturlig ventilation en rigtig god og enkelt løsning – helt uden elektriske installationer. Resultatet er et optimalt indeklima. Vi anvender udelukkende vejrbestandige materialer af høj kvalitet. Ovenlys Ventilation fra Ivar Haahr A/S leveres efter mål eller i standardbredder fra 100 til 500 cm. Vores lysplader er altid konstrueret med ekstra god inddækning.

Fransgård Maskinfabrik A/S

Fransgård Maskinfabrik er en virksomhed som producerer land-, skov- og vejmaskiner, alle beregnet til at spænde efter en traktor. Vi eksporterer over 80% og har været i branchen siden 1967. Indenfor landbrugsmaskiner er vi mest kendt for vore græsmaskiner, især combi maskiner, der både kan bruges til at sprede, rive sammen og lufte skår. Skovmaskiner er især skovspil og skovtænger - vi er faktisk en af verdens største producenter af skovspil. Vej er især planeringsskær og snefræsere.

AgroLED

AgroLED producerer og sælger højkvalitets plug-and-play LED-løsninger til traktorer, stalde og haller. 

Sukup Europe A/S

Sukup Europe A/S er specialister i tørring, opbevaring og håndtering af de fleste afgrøder.

Grainit

landIT udvikler systemer til Big Data, kundeportaler, ehandelsløsninger og strategiske webværktøjer til innovative (og internationale) virksomheder. En stor del af vore kunder er inden for landbrugets følgeindustri i Nord- og Østeuropa (korn- og foderstoffer, farm supply, animal health, animal care, farm planning, farm analysis)

Vi er eksperter i agile projekter med avancerede dataflows, Big Data og i at få systemer til at snakke sammen - og snakke sammen med vore systemer. 
Vi har bl.a. lavet en del, der snakker sammen med Microsoft Dynamics Navision og Dynamics AX, samt systemer fra bl.a. IBM.

Dani Trading

Dani Trading A/S beskæftiger sig med salg af elektriske, transmissions og hydrauliske maskinkomponenter. Virksomheden ligger vægt på kvalitet, service, udvikling og sparing med kunderne. 

Kverneland Group

Kverneland er det nye hovedbrand for det samlede produktprogram fra Kverneland koncernen. Målet er en stærkere gennemslagskraft og mere synlighed gennem forenkling af mærkevarestrategien.

Kvalitetsprodukter, aktiv produktudvikling og effektive produktionsprocesser er grunden til, at Kverneland mærket er et af de mest kendte og respekterede varemærker i branchen. Mærket bidrager til en mere effektiv drift både med hensyn til omkostninger og udbytte.

A-Consult Agro A/S

A-Consult er specialiseret i salg og opførelse af tanke til brug for bl.a. opbevaring af flydende husdyrgødning og til udvikling af biogas. Hovedproduktet er tanksystemet Agri-tank, som er baseret på brug af betonelementer. Tanke kan fås i størrelser op til 10.000 m3 og i højder på op til 12 m. Som tilbehør udbyder A-Consult desuden lette PVC-overdækninger til såvel egne som andre tanksystemer.

BoPil A/S

Animal Performance - se www.bopil.dk

HARDI INTERNATIONAL A/S

Hardi International A/S blev grundlagt i 1957 af Hartvig Jensen. Med visionen "Hver landmand sin egen sprøjte" udviklede firmaet sig hurtigt og er i dag verdens største producent af sprøjteudstyr, primært til landbruget. 550 medarbejdere i Nørre Alslev på Falster udgør kernen i HARDI's produktion, der også omfatter fabrikker i Frankrig, Spanien, USA og Australien. HARDI beskæftiger i alt ca. 1.200 medarbejdere globalt og er en del af EXEL gruppen.

Lin-ka Energy

LIN-KA er komponent-/underleverandør eller totalentreprenør på anlæg tilpasset den enkelte kundes situation og behov. Anlægsstørrelser fra 60 - 10.000kW, der primært er baseret på brændselstyper som halm, flis og træpiller, men også andre mere eksotiske biobrændsler.

Virksomhedens anlæg er opbygget efter en driftsfilosofi, som har medført at flere end 2.500 installationer verden over til kundegrupper som landbrug, industri, institutioner og varmeværker.

Maskinfabrikken Faust ApS

Faust fremstiller manuelle biomassekedler til halm, træstammer og flis, samt automatiske biomassekedler til træpiller, flis og halm samt andre former for markafgrøder.

Alcon ALLHEAT

Alcon Allheat er en erfaren producent af biobrændselsanlæg. Med et bredt udvalg af forskellige anlæg, tilbyder virksomheden anlæg tilpasset til den enkelte kundes ønsker og behov.

Trelleborg Wheel Systems Nordic AB

Trelleborg Wheel Systems er en førende global leverandør af dæk og komplette hjulsystemer til landbrugs- og skovbrugsmaskiner, gaffeltrucks og andre køretøjer til materialehåndtering. Virksomheden tilbyder specialiserede løsninger for at skabe merværdi for kunderne, og er partner hos alle førende producenter af traktorer og landbrugsmaskiner.

Højgaards

Højgaards har siden 1966 produceret og udviklet landbrugsmaskiner og gyllehåndteringsudstyr til de Danske og Europæiske landmænd. I tæt kontakt med brugeren udvikler vi et produktprogram, der efterlever de krav der stilles på markedet, og som kan lette hverdagen for brugeren. Alle nye produkter testes grundigt hos brugeren, så kunden sikrer en værdi i sit nye produkt fra dag ét. Vores fokus på gyllehåndtering er udvidet til at omfatte løsninger til biogasanlæg, herunder pumper, omrøring og separation.

BREDAL A/S

Enkel, Præcis og Driftssikker

Gennem en menneskealder har vi specialiseret os i udvikling og fremstilling af kalk- og handelsgødningsspredere af høj kvalitet med tanke på en enkel betjening, billig drift og en robust konstruktion. I de senere år omfatter vores produkter dog også vinterudstyr i kraft af sand og saltspredere. 

På de fleste eksportmarkeder varetages firmaets interesser af lokale importører, der samtidig er behjælpelige med salg, service og support for Bredals produkter.

Idag er vi fordelt på 2 afdelinger i henholdsvis Bredal og Bredballe, nær Vejle.

BM Silofabrik ApS

BM Silo udspringer af en succesfuld historie som begyndte med håndbyggede kvalitets siloer. I dag efterkommer BM Silo kundernes behov for holdbare opbevaringsløsninger med produktionen på en fuldautomatisk robotlinje.

Det familieejede BM Silo begyndte at eksportere siloer til Skandinavien og Tyskland i 1970 og udviklede sig til en global virksomhed, der i dag leverer siloløsninger til tilfredse kunder over hele verden.

Buchtrup Agro ApS

Buchtrup Agro er primært en import virksomhed, dog med en lille egen produktion af grenknusere. Vi sælger både gennem forhandlere men også direkte til slutbruger.

Hamlet Protein

HAMLET PROTEIN fremmer sundhed og effektivitet i dyreernæring med enestående funktionelle ingredienser og service.
Vi ønsker at være den foretrukne globale udbyder af unikke sojabaserede proteinløsninger indenfor specialfoder.

Vores ambitiøse vækststrategi bygger på fortsat innovation indenfor industriel bioteknologi og yderligere internationalisering. Virksomhed og produktion er beliggende i Horsens, Danmark.

 

Vissing Agro

I mere end 40 år har Vissing Agro været ensbetydende med en sund, dansk virksomhed,
der konstant arbejder med udvikling og optimering af produkter til svineproducenter i Danmark og udlandet. Vores egen udviklingsafdeling garanterer, at vi hele tiden er på forkant med den nyeste teknologi og kommende krav til svinebranchen. Dette gode omdømme tilstræber vi hos Vissing Agro til stadighed at kunne leve op til – og endda forbedre.

 

Samson Agro A/S

Vi er en international virksomhed, der igennem 90 år har fokuseret på at tilfredsstille kundernes behov for innovative, miljørigtige kvalitetsløsninger til landbruget.

SAMSON AGRO er i dag en moderne virksomhed med kunder over hele verden. Vi bestræber os hver dag på at yde den bedste service for vores kunder og sikre vores fælles vækst igennem respekt for hinanden og for naturen - vi kalder det "Growing Together".

Agrometer A/S

Agrometer udvikler og fremstiller markedets førende løsninger til pumpning, udbringning og separation af husdyrgødning. Særligt fokus haves på udstyr, der både tager stort hensyn til omgivelserne – men også giver endnu flere fordele. Samtidig leveres også alt i udstyr til vandingsanlæg indenfor både landbrug, gartnerier, golfbaner m.v.

Maskinhandler Indkøbsringen A/S

MI er en forkortelse for Maskinhandler Indkøbsringen A/S, som er et aktieselskab med hovedkontor og centrallager i Vejle. Firmaet har eksisteret siden 1963 og varetager i dag indkøb, lagerføring og markedsføring af landbrugsredskaber, have- og parkmaskiner, slid- og reservedele samt butiksvarer, der sælges i Danmark og Sverige samt online via www.shopmi.dk.

Danbox Danmark ApS

Danbox Danmark er et datterselskab af Boxman.

Boxman Plast blev etableret i 1990 af Tyge Hvass.

Virksomheden producerede frem til 1999 staldinventar af genbrugsplast som blev importeret fra Holland og Tyskland. Siden 1999 har Boxman selv produceret plastplader til salg og egen produktion af staldinventar og andre emner.

Boxman har i dag stor erfaring med plastpladernes fantastiske egenskaber og udvikler fortsat ideer for anvendelse af plastpladerne. Denne udvikling har gjort at plastpladerne i dag anvendes indenfor alle brancher og hos private forbrugere.

Frejma

Frejma udvikler og producerer kvalitetsprodukter til landbruget, herunder bl.a. redskaber til udtørring af ukrudtsrødder.

Terra Connect

Terra Connect er en af Danmarks mest erfarne IT-virksomheder i landbrugssektoren. Virksomheden har specialiseret sig i de fremtidige landmænds behov.

A/S J. C. Løkkes Maskinfabrik

J. C. Løkkes Maskinfabrik er en moderne maskinfabrik der har investeret i højteknologiske maskiner. Vi producerer Plantørringsanlæg til Landbrug samt Industri.

Kaas Staalbyg A/S - KF Halmfyr

Kaas Staalbyg A/S producerer primært bærende stålkonstruktioner til bygninger, herunder landbrugsbygninger. Derudover producerer virksomheden også halmfyr.

De 40 medarbejdere i virksomheden, der blev grundlagt i 1975, består hovedsageligt af smede/svejsere, men virksomheden har også egen ingeniørafdeling, hvor der bliver projekteret både special- og standardløsninger.Desuden råder virksomheden over montører og kranførere til montage af stålkonstruktionerne.
Læs mere på virksomhedens hjemmeside www.kaasstaalbyg.dk.

Commoditrader ApS

Vi er i fuld gang med at færdiggøre de sidste detaljer inden lanceringen af landbrugets nye handelsplatform for korn og råvarer.

Ideen er enkel – vi lancerer en markedsplads, hvor du kan handle mere direkte samt se priser og bud fra flere aktører. Vores primære opgave er at facilitere handlen, og sikre at du står lige sikkert, om du handler med lokale producenter, eller større internationale leverandører.
 
Velkommen – opret dig og vær med til at udvikle fremtidens handelsmarkedIdeen er enkel – vi lancerer en markedsplads, hvor du kan handle mere direkte samt se priser og bud fra flere aktører. Vores primære opgave er at facilitere handlen, og sikre at du står lige sikkert, om du handler med lokale producenter, eller større internationale leverandører.
Velkommen – opret dig og vær med til at udvikle fremtidens handelsmarked
 

BOGBALLE A/S

BOGBALLE er en af verdens førende producenter af mineralgødningsspredere. Vi arbejder 365 dage om året med at udvikle og producere teknik til udbringning af mineralgødning - en teknik der gennem generationer har været en passion.

I dag ejes BOGBALLE A/S af 4. generation, der ufortrødent fortsætter med at føre de stolte traditioner videre.

Vi råder over et højteknologisk produktionsapparat med tilhørende faciliteter for test og afprøvning, samt en af Europas mest avancerede testhaller.

.

ASA-LIFT A/S

ASA-LIFT A/S producerer og sælger høstmaskiner til grøntsager. Blandt disse udgør gulerødder, løg, porre og kål de væsentligste segmenter. Vores eksportandel andrager ca. 95 %.

ParkLand Maskinfabrik A/S

Parkland Maskinfabrik A/S er med sine mere end 60 års erfaring en kendt medspiller på det danske såvel som det udenlandske marked indenfor landbrugs- og kommunalmaskiner.

Boumatic

BouMatic is a global leader in the design, manufacture and supply of the highest quality milking systems and dairy farm equipment including milking parlors, herd management systems, milk cooling systems, dairy hygiene chemicals, udder healthcare products, hoof care products and dairy supplies and dairy equipment spare parts.

Recognized for its innovative dairy farm products, BouMatic is dedicated to ensuring that dairy farm producers throughout the world have the ability to produce the highest quality milk most efficiently, profitably and responsibly.

Moller International A/S

Moller International is a family owned business acting as a supplier of technical design and steel components. We cooperate closely with leading manufactors worldwide. Our team is skilled and highly motivated for asstiting you with your future inventions and in your supplychain.

AgriFarm

Vi har siden etableringen af landbrugsdivisionen i 2007 udviklet unikke staldkoncepter og ikke mindst en række innovative miljøteknologier, der har vundet Agromek-prisen i deres kategorier i hhv. 2009 og 2012 samt EU’s Miljøpris 2012.

Danfoil Production A/S

Danfoil er en af landets førende producenter af marksprøjter, og ikke uden grund. Vores produkter bygger på en avanceret teknologi, der sikrer optimal sprøjtning – år efter år. Hemmeligheden bag vores sprøjter er noget så enkelt som luft. Hos os er det ikke væsken, der er drivkraften, men lufttrykket. På denne måde sikrer vi et langt mere effektivt sprøjtearbejde i marken. Danfoils marksprøjter anvendes af mere end 1000 landmænd i både Skandinavien, Baltikum og det øvrige Europa. Den avancerede teknologi, høje kapacitet og kvalitet har gjort danfoil til den foretrukne samarbejdspartner i marken.

Nordtec-Optomatic

Nordtec-Optomatic A/S, i daglig tale NTO, leverer komplette automationsløsninger til industrien.

Indenfor vores forretningsområder besidder NTOs engagerede og motiverede medarbejdere årtiers erfaring. NTOs el-teknikere og ingeniører udfører alle opgaver i en automationsopgave, lige fra ideoplæg og design, projektering, softwareudvikling, tavlemontage, montage på maskiner og anlæg til idriftsættelse og indkøring hos slutkunden.

Cormall A/S

Maskinfabrikken Cormall A/S har de sidste 50 år udviklet, produceret og solgt maskiner til landbrug i det meste af verden.

DanBred International

Danbred exports purebred Danish Landrace, Danish Large White and Danish Duroc as well as crossbreds between the breeds. Export of fresh semen is also under the auspices of Danbred.

Danbred not only assists selecting breeding pigs in the registered breeding herds, but also makes all sanitary arrangements concerning the veterinarian, quarantine, health certificates etc., as well as shipment and transport in specially equipped trucks and aircrafts to all parts of the world.

Danbred has exported breeding pigs to more than 40 countries in South America, North America, Europe, Africa, and Asia.

A/S S. A. Christensen & Co.

Malkeudstyr til køer, får og geder.
SAC udvikler og producerer fremtidens malkestalde og -udstyr til mælkeproducenten, der har brug for fleksible og betjeningsvenlige løsninger baseret på kompromisløs kvalitet og kontinuerlig service. Vi går fortsat nye veje i nært samarbejde med forskningsinstitutioner og branchen i det hele taget. 

Vores mobile robot er et godt eksempel på dette. Et innovativt produkt, der har givet genklang verden over.

Maksigrass

Udnyt potentialet i frisk græs - ring 6094 3375

Landia A/S

PUMPER & OMRØRERE

Landia blev grundlagt i 1933, så vi har nu 80 års erfaring med at fremstille kundetilpassede produkter i høj kvalitet.

Landia er i dag en af verdens førende producenter af: chopper-pumper, propelomrørere, beluftningssystemer og avancerede procesanlæg.

Vores produkter benyttes til krævende opgaver på rensningsanlæg, på biogasanlæg, i fødevareindustrien, i procesindustrien og i landbruget.

Landia har produktion og hovedkontor i Danmark, datterselskaber i England, Tyskland og USA, et salgskontor i Kina samt et omfattende globalt netværk af forhandlere og servicepartnere.

Danish Agro Industry
Axeltorv 3 • DK-1609 København V • Phone: 3339 4251 •
E-mail: clhe@lf.dk